• Tüm personel tarafından her türlü güvenlik ve kalite konuları ve iyileştirme önerileri hakkında sürekli İyileştirme ilkesini ve kolay raporlamayı teşvik eder.
  • İlk formdaki referans alanları özelleştirilebilir ve yapılandırma aşamasında uygun şekilde ayarlanabilir
  • Kalite, Bakım, Güvenlik vb. parametrelerden birden fazla kategori tanımlama ve ilgili kategori ve kategori yetkilileri aracılığıyla personel raporlarını işleme yeteneği